3. mar, 2016

Nya på farmen

Det har flyttat in några nya hästar hos oss under februari

Prada Hästak e: Cuper - LIpton

Loppan & Yamaica en shettis och ett HBL sto.

I april flyttar det in ett dräktigt sto som ska föla här!

Det är alltså full rulle på farmen!!!