PRISER SEMIN 2019

SEMINPRISER 2019 MOMS TILLKOMMER
Stations avgift 1500,00 kr
Veterinär avgift ( viss reserersättning tillkommer - fråga veterinär för exakta summor)) 2200,00 kr
Uppstallning ston utan föl, egen rasthage 125,00 kr
Uppstallning ston med föl, egen rasthage 150,00 kr
Uppstallning ponnyston med eller utan föl 100,00 kr
Bete inför 17 dygns koll erbjuds för ston utan föl. Ston med föl erbjuds hage med gräs /stödutfodring. Vi diskuterar pris
Hämtning på annan seminstation/flyg osv. Timers + resers dvs faktiskt kostnad. Flygfrakt, DHL osv hämtas av stoägaren själv.
Enbart ultraljud för dig som betäckt/seminerat på annan station. Kolla med veterinären. 440,00 kr
Nytt system för seminleveranser 2018 via Mats Hästtransporter och kolla med din hingsthållare om pris för frakt vardagar /helger. Lådorna levereras direkt till min station och du slipper på så sätt kostnader att jag hämtar på lådor på olika ställen

Behöver ditt sto ex sköljas, sys eller annan typ av behandling görs detta i samråd med hästägare och kostar extra.
Veterinären kollar ston mån, ons, fre MORGON vilket också är dom dagar jag kan beställa semin! Hör av dig innan du kommer med ditt sto på 070 - 696 25 29

Vi kan ha ditt sto uppstallad här hela vägen till föl eller för fölning. Kamera övervakning, Full skötsel. Box, Lösdrift , grupphållning i kuperade hagar med fri tillgång på foder. Fölning i stora rymliga boxar. Se priset på detta under uppstallning och dess priser.

Vi anlitar Mats Hästtransporter för skicken hit vilket var ett mkt väl fungerande system 2018. För kostnad kolla med resp hingsthållare.

Moms tillkommer på samtliga priser.
Avgifter gäller under tre brunster.

För dig med fler än ETT sto lämnas 20% rabatt från sto nummer två på stationsavgiten!

//Varmt Välkomna till ännu en framgångsrik avelssäsong